NÁŠ TÝM

Mgr. Tomáš Debowski


Telefon:
+420 774 210 223

E-mail:
debowski@4dfyzioterapie.cz

Profil:

Specialista na práci s dětmi a vážná poranění

V praxi působí již 18 let. Jak sám říká, na začátku své praxe měl velké štěstí na mentory, kteří mu ukázali terapeutické postupy, které výrazně zlepšují pohybovou aktivitu člověka. Jejich využitím se pohyb stává skutečným lékem.

Tyto postupy pak Tomáš během své praxe široce využívá a dále rozvíjí. Rovněž předává své zkušenosti při vzdělávání svých kolegů v rámci postgraduálního studia.

Podle Tomáše nemusí být návrat ke ztracené pohybové aktivitě a schopnostem jednoduchý. Ne vždy se to zcela podaří.

Pokud však v sobě najdete víru, odhodlání, trpělivost a důslednost, můžete uspět.

Vzdělání a praxe:

1997 - 2000 obor fyzioterapie, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, titul Bc.
2000 - 2002 obor specializace ve zdravotnictví, Lékářská fakulta MUNI, titul Mgr.

2017 - dosud 4D FYZIOTERAPIE s.r.o.
2007 - 2018 Školící a fyzioterapeutické centrum Jimramov
2002 - 2011 Nemocnice Milosrdných bratří

Odborné kurzy

Výukový terapeut konceptu Bazální posturální programy - BPP a Inovovaného Klappova lezení
 Bazální posturální programy v terapii dětí i dospělých
 Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
 Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení
 Manuální terapie podle Mojžíšové
• Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku 


Mgr. Lukáš Katzer


Telefon:
+420 775 922 755

E-mail:
katzer@4dfyzioterapie.cz

Profil:

Specialista na sportovce, ortopedicko-traumatologickou problematiku

Kromě rozličných diagnóz vyskytujících se na ambulantním pracovišti má velké zkušenosti s klienty s ortopedickými, traumatologickými a chirurgickými obtížemi. 

V rámci postgraduálního vzdělávání absolvoval řadu kurzů a seminářů zaměřených na sportovní problematiku. Několik let se věnuje fyzioterapii vrcholových i rekreačních sportovců.

Věnuje se prevenci, řešení bolestivých stavů a pooperační rehabilitaci.

Vzdělání a praxe:

2003 - 2006 obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, titul Bc.
2006 - 2008
obor Fyzioterapie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, titul Mgr.


2017- dosud 4D FYZIOTERAPIE s.r.o.
2017 - dosud fyzioterapeut HC KOMETA BRNO

2015 - dosud
baseballová reprezentace ČR

2015
- fyzioterapeut reprezentačního baseballového týmu na MS (U18) v Japonsku - Osaka

2016
- fyzioterapeut reprezentačního baseballového týmu na MS (U23) v Mexiku - Monterrey

2009 - dosud
 asistent LF MU, katedra fyzioterapie
2008 - 2010
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - úsek traumatologie a chirurgie
2008 - 2017 Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - úsekový vedoucí ambulance RHB FN u sv. Anny


Odborné kurzy

Metoda Roswithy Brunkow
Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
 Měkké a mobilizační techniky

• Koncept "Bazální programy a podprogramy"
 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 Dynamická neuromuskulární stabilizace A, B. C
Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku


Mgr. Petra Pospíšilová


Telefon:
+420 704 753 115

E-mail: 

lacinova@4dfyzioterapie.cz

Profil:

Specialistka na práci s dětmi
a gynekologickou problematiku

Již během studia se zajímala především o dětskou rehabilitaci a proto je většina jejího postgraduálního vzdělávání specializovaná právě na tuto problematiku. Díky svému působení v Centru Kociánka má nemalé zkušenosti s dětmi a dospělými s neurologickými diagnózami.

Několikaleté vedení skupinového cvičení těhotných ji přivedlo i k lektorování předporodních kurzů správné manipulace s kojencem a baby masáží.

Pravidelně přednáší rodičům a všem, kteří pracují s dětmi, o dětském vývoji a problémech, které s ním souvisí.

Zaměřuje se mimo jiné i na gynekologickou problematiku. Věnuje se ženám, které mají problém s otěhotněním. Skvělých výsledků dosahuje při léčbě bolestivých stavů kostrče či bolestivé menstruace. 

Fyzioterapie pro ni není pouze práce, protože děti a lidé s handicapem či těhotné ženy nemohou  být jen pacienti. Jsou to spolubojovníci na nelehké cestě, která při vzájemné důvěře a spolupráci vede k cíli - zlepšení zdravotního stavu. Pokud se toto společně daří, má to smysl.

Vzdělání a praxe:

2008 - 2011 obor fyzioterapie, Lékářská fakulta MUNI, titul Bc.

2017 - dosud 4D FYZIOTERAPIE s.r.o.
2011 - dosud
 Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně, lektor skupinového cvičení pro těhotné. Přednášková a lektorská činnost.
2017 Rebarborka s.r.o., ambulatní rehabilitace
2016 - 2017 ORTOTIKA s.r.o., pomocný protetický technik a fyzioterapeut 
2012 - 2016 Centrum Kociánka, oddělení rehabilitace

Odborné kurzy

• BPP v terapii dětí část A, B, C 

Terapeutický koncept Bazální posturální programy  
Komplexní terapeutické postupy pro novorozence a kojence se specifickými potřebami
Inovované Klappovo lezení

Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové

Proprio - nová koncepce vložek

• Medical Taping Concept 

• Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie 

Masáže dětí a kojenců 


Mgr. David Janoušek, Ph.D.


Telefon:
+420 608 168 690

E-mail:  

janousek@4dfyzioterapie.cz

Profil:

Specialista na sportující veřejnost a dětskou problematiku

David studoval fyzioterapii na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (FSpS MU) a magisterský stupeň na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Nyní pokračuje v postgraduálním studiu na FSpS MU, kde se zabývá diagnostikou hybných poruch u kojenců.

Díky svému působení na univerzitě absolvoval stáž na oddělení iDN (interdisciplinary Developmental Neuroscience) lékařské univerzity v Grazu, se kterým i nadále spolupracuje v oblasti motorického vývoje kojenců.

Mimo svůj výzkum se věnuje také fyzioterapii na dálkových rally, jako je Rally Dakar, Africa Eco Race nebo Silkway rally. Na tyto závody vyráží s největším českým rally týmem Bonver Dakar Project a týmem Buggyra racing.

Vzdělání a praxe:

2016 - 2020 postgraduální studium MU, Fakulta sportovních studií, titul Ph.D.
2014 - 2016 Fyzioterapie 2.LF UK, titul Mgr.
2011 - 2014 Fyzioterapie FSpS MU, titul Bc.

2017 - dosud 4D FYZIOTERAPIE s.r.o.
2019 -  fyzioterapeut reprezentace ledního hokeje na MS (U18) ve Švédsku
2016 - 2017 NZZ Sportovní fyzioterapie Brno
2014 - 2016 FN Motol, Oddělení tělovýchovného lékařství

Odborné kurzy:

Bazální posturální programy
Inovované Klappovo lezení
Fascial Manipulation Stecco
Spinal Manipulation - American Academy of Manipulative Therapy
Dry Needling - Top 30 DN, DGS Academy
Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
Viscerovertebrální vztahy
• Test of Infant Motor Performance
MABC-2
 Prechtlova metoda analýzy GMs
 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku, část A
 Pořádání a aktivní účast při prezentaci společnosti TekScan ve FN Motol
 Spolupráce s distributorem tlakových plošin TekScan
 Terapie ramenního kloubu z pohledu Bazálních posturálních programů
 Kinezio taping method
 Medical taping conceptMgr. Dita Debowská

Telefon: 

+420 603 776 683

Email: 

debowska@4dfyzioterapie.cz

Profil: 

Specialistka na neuro - ortopedickou problematiku 

Během své několikaleté praxe se Dita věnuje pacientům s neurologickým onemocněním. 

Své zkušenosti z této oblasti úspěšně uplatňuje  při řešení bolestí zad nebo poúrazových stavů. Zajímá se i o řešení tělesných potíží cestou Reflexní terapie plosky nohy dle H. Marguardt. 

Starost a řešení Vašich potíží ji přináší radost, i když nejspokojenější ji najdete v kruhu své rodiny.  

Vzdělání a praxe:

2003 - 2006 obor fyzioterapie, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, titul Bc.
2006 - 2008 obor Fyzioterapie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, titul Mgr.

2020 - doposud 4D Fyzioterpie s.r. o. 

2010 - 2020  FN Brno - spinální jednotka 

2008 - 2010  Nemocnice České Budějovice a. s.- odd. lůžkové rehabilitace 

Odborné kurzy: 

• Reflexní zónová terapie na noze dle Hanne Marquardt - 1. část

• Koncept "Bazální programy a podprogramy

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace


Mgr. Adéla Večeřová

Telefon:

+420 721 883 111

Email:

vecerova@4dfyzioterapie.cz

Profil:

Specialistka ortopedicko - traumatologickou problematiku a sportující veřejnost


Po ukončení studia se setkávala jak s akutními ortopedickými a neurologickými diagnózami v nemocnici, tak v ambulantním provozu s poúrazovými stavy a poruchami páteře, kterým se hlavně věnuje. 

Na základě poznání nových terapeutických postupů klade při vedení terapie důraz na kvalitu provedení pohybu a uvědomování si vlastního těla v pohybu. Tímto způsobem vede klienty ke kompenzaci poruch a obnově fyziologického bezbolestného pohybu.

Vzdělání a praxe:

2013-2015 obor Fyzioterapie, Lékařská fakulta MUNI, titul Mgr.
2010-2013
obor Fyzioterapie, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, titul Bc.

2019 - dosud 4D FYZIOTERAPIE s.r.o
2015 - dosud
Vojenská nemocnice Brno
2013 - 2014
rehabilitace Rašínova Brno

Odborné kurzy:

Inovované Klappovo lezení
Bazální posturální programy
Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
Redcord Medical Neurac 1
Funkční aktivace nohy
Hluboký stabilizační systém páteře
Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
Fyzioterapie u poruch dýchání
Ramenní a kolenní kloub - diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů
Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii
Kurz Pilates instruktor


Alex Floyd


Telefon:
+420 732 104 413

E-mail: 

floyd@4dfyzioterapie.cz

Profil:

Specialista na myoskeletální medicínu a sportující veřejnost

Alex studoval fyzioterapii na univerzitě Curtin (Austrálie) v roce 1993, kdy zároveň trénoval a hrál tenis na národní úrovni. Za několik let získal  pracovní zkušenosti v nemocnicích a soukromých klinikách v Austrálii a USA.

Od roku 1997 se Alex specializuje na muskuloskeletální fyzioterapii. Pracoval s elitními tenisovými, basketbalovými a rugbyovými hráči, včetně účastníků mezinárodního tenisového turnaje Hopman Cup v Perthu a seriálu Bupa Great Run ve Velké Británii.

V roce 2001 dokončil magisterský titul Manipulative Therapy v Perthu. Několik dalších let se zabýval klinickou fyzioterapeutickou výukou v Curtin University a publikoval v mezinárodním žurnálu "Spine" výzkum bolesti dolní části zad.

Alex se sousředí zejména na  zvládnutí bolesti dolní části zad, ať akutní, či chronickou. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti s rehabilitací sportovních úrazů a zranění ramen, kolen a dalších částí spojených s tenisem, squashem atp.

Vzdělání a praxe:

2018 - dosud 4D Fyzioterapie
2007-2018 Fyzioterapeut, Londýn, Velká Británie
2009 - 2012 Hlavní fyzioterapeut - Bupa Health Clinics, Londýn, Velká Británie
2005 - 2006 Fyzioterapeut v Joondalup Hospital a Fremantle Hospital, Perth, Západní Austrálie
2004 - 2005 Hopman Cup International Tennis Tournament, Perth, Austrálie
2004-2005 Fyzioterapeut v Cambridge Physiotherapy Clinic. Vyučující v Curtin University, Západní Australie
2001 Magisterský titul Master of Manipulative Therapy (Curtin University, Západní Austrálie)
1994-2000 Pracovní zkušenost na privátních klinikách a v nemocicích v Austrálii a Spojených Státech (1995/1996)
1990-1993 Titul Bc. (Physiotherapy - Curtin University, Západní Austrálie)

Odborné kurzy

Školení poranění šlach - Tendon injury and tendinopathy lecture series
Chronická bolest zad - Management of chronic low back pain
Mobilizace s pohybem dle Mulligana
Zdravotní Pilates level 1
Dry needling level 1 a 2
Komplexní školení rehabilitace ramene
Cervikogenní bolest hlavy (bolest hlavy od krční páteře)
Léčba bolestí předního kolene  a patelofemorální syndrom
Účast na mnoha konferencích o problémech pohybového aparátuMgr. Dominika Pechová


Telefon: 

+420 608 455 208

E-mail

pechova@4dfyzioterapie.cz

Profil: 

Specialistka na léčbu potíží v oblasti temporomandibulárního kloubu a neuro - ortopedických onemocnění

Dominika se v rámci práce v nemocnici setkává s pacienty v akutním i chronickém stádiu onemocnění. Její praxe také pokrývá nejrůznější spektrum ortopedických i neurologických diagnóz, ať v ambulantním či lůžkovém provozu.

Poslední dobou doplnila své vzdělání o problematiku temporomandibulárního kloubu a orofaciální oblasti a věnuje se i lidem s tímto onemocnění. 

Ve volném čase se zabývá mimo jiné již pár let praktikováním jógy, kterou při zájmu pacienta využívá i v terapii.

Vzdělání a praxe:

2015 - 2018 Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci,  obor: fyzioterapie, titul: Mgr.  

2012 -2015 Lékařská fakulta MUNI, obor fyzioterapie,  titul: Bc. 

2020 - dosud 4D FYZIOTERAPIE s. r. o.

2017 - dosud Vojenská nemocnice Brno 

2014 - 2017 Paracentrum Fénix 


Odborné kurzy: 

2019 Vestibulární rehabilitace (doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D, CKP Dobřichovice)

2019 Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie (Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D., Brno)

2019 The Cranio - Mandibular Complex (Tzvika Greenbaum, Nexusfyzio s.r.o, Praha)

2019 Využití jógy v terapii vertebrogenních poruch pro fyzioterapeuty (Mgr. Radka Holická, Yofyz)

2018 Orofaciální oblast v komplexní terapii (Monada s.r.o. Praha)

2018 Terapie ramenního kloubu podle BPP (Jimramov)

2016 Kurz Vojtovy reflexní lokomoce část "A" upravená pro studenty v RL CorpusMarta Holáková


Telefon:
+420 603 341 941

Email:
holakova@4dfyzioterapie.cz

Profil:

Specialistka na klasickou a havaj masáž

Pro Martu byly masáže odjakživa způsobem, jak pomoct lidem kolem sebe. Ať už mají její masáže ulevit od bolesti po námaze nebo navodit příjemný pocit relaxace a odpočinku.

Marta se věnuje jak klasickým masážím, tak i speciálním typům jako je havajská masáž Lomi Lomi, baňkování, Dornova metoda, Breussova masáž nebo lifting obličeje. Vše záleží na náladě klientů a potřebách jejich těla.

Marta absolvovala řadu odborných masérských kurzů a nadále se soustředí na rozšiřování znalostí.

Vzdělání a praxe:

2017 - 2018 masáže Marta Holáková
2018 - dosud 4D Fyzioterapie s.r.o.

Odborné kurzy:

Sportovní a rekondiční masáže
Havajská masáž Lomi Lomi
Baňkování - Gua Sha
Dornova metoda
Breussova masáž
Lifting obličeje