NÁŠ TÝM

Mgr. Tomáš Debowski


Telefon:
+420 774 210 223

E-mail:
debowski@4dfyzioterapie.cz

Profil:

Specialista na práci s dětmi a vážná poranění

V praxi působí již 20 let. Jak sám říká, na začátku své praxe měl velké štěstí na mentory, kteří mu ukázali terapeutické postupy, které výrazně zlepšují pohybovou aktivitu člověka. Jejich využitím se pohyb stává skutečným lékem.

Tyto postupy pak Tomáš během své praxe široce využívá a dále rozvíjí. Rovněž předává své zkušenosti při vzdělávání svých kolegů v rámci postgraduálního studia.

Podle Tomáše nemusí být návrat ke ztracené pohybové aktivitě a schopnostem jednoduchý. Ne vždy se to zcela podaří.

Pokud však v sobě najdete víru, odhodlání, trpělivost a důslednost, můžete uspět.

Vzdělání a praxe:

1997 - 2000 obor fyzioterapie, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, titul Bc.
2000 - 2002 obor specializace ve zdravotnictví, Lékářská fakulta MUNI, titul Mgr.

2017 - dosud 4D FYZIOTERAPIE s.r.o.
2007 - 2018 Školící a fyzioterapeutické centrum Jimramov
2002 - 2011 Nemocnice Milosrdných bratří

Odborné kurzy:

 • Výukový terapeut konceptu Bazální posturální programy - BPP a Inovovaného Klappova lezení
 • Bazální posturální programy v terapii dětí i dospělých
 • Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení
 • Manuální terapie podle Mojžíšové
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku 


Mgr. Lukáš Katzer


Telefon:
+420 775 922 755

E-mail:
katzer@4dfyzioterapie.cz

Profil:

Specialista na sportovce, ortopedicko-traumatologickou problematiku

Kromě rozličných diagnóz vyskytujících se na ambulantním pracovišti má velké zkušenosti s klienty s ortopedickými, traumatologickými a chirurgickými obtížemi. 

V rámci postgraduálního vzdělávání absolvoval řadu kurzů a seminářů zaměřených na sportovní problematiku. Několik let se věnuje fyzioterapii vrcholových i rekreačních sportovců.

Věnuje se prevenci, řešení bolestivých stavů a pooperační rehabilitaci.

Vzdělání a praxe:

2003 - 2006 obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, titul Bc.
2006-2008 obor Fyzioterapie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, titul Mgr
.

2017- dosud 4D FYZIOTERAPIE s.r.o.
2017 - dosud fyzioterapeut HC KOMETA BRNO

2015 - dosud
baseballová reprezentace ČR

2015
- fyzioterapeut reprezentačního baseballového týmu na MS (U18) v Japonsku - Osaka

2016
- fyzioterapeut reprezentačního baseballového týmu na MS (U23) v Mexiku - Monterrey

2009 - dosud
 asistent LF MU, katedra fyzioterapie
2008 - 2010
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - úsek traumatologie a chirurgie
2008 - 2017 Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - úsekový vedoucí ambulance RHB FN u sv. Anny


Odborné kurzy:

 • Metoda Roswithy Brunkow
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Koncept "Bazální programy a podprogramy"
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace A, B. C
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku

Mgr. Petra Pospíšilová


Telefon:
+420 704 753 115

E-mail: 

lacinova@4dfyzioterapie.cz

Profil:

Specialistka na práci s dětmi
a gynekologickou problematiku

Již během studia se zajímala především o dětskou rehabilitaci a proto je většina jejího postgraduálního vzdělávání specializovaná právě na tuto problematiku. Díky svému působení v Centru Kociánka má nemalé zkušenosti s dětmi a dospělými s neurologickými diagnózami.

Několikaleté vedení skupinového cvičení těhotných ji přivedlo i k lektorování předporodních kurzů správné manipulace s kojencem a baby masáží.

Pravidelně přednáší rodičům a všem, kteří pracují s dětmi, o dětském vývoji a problémech, které s ním souvisí.

Zaměřuje se mimo jiné i na gynekologickou problematiku. Věnuje se ženám, které mají problém s otěhotněním. Skvělých výsledků dosahuje při léčbě bolestivých stavů kostrče či bolestivé menstruace. 

Fyzioterapie pro ni není pouze práce, protože děti a lidé s handicapem či těhotné ženy nemohou  být jen pacienti. Jsou to spolubojovníci na nelehké cestě, která při vzájemné důvěře a spolupráci vede k cíli - zlepšení zdravotního stavu. Pokud se toto společně daří, má to smysl.

Vzdělání a praxe:

2008 - 2011 obor fyzioterapie, Lékářská fakulta MUNI, titul Bc.

2017 - dosud 4D FYZIOTERAPIE s.r.o.
2011 - dosud
 Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně, lektor skupinového cvičení pro těhotné. Přednášková a lektorská činnost.
2017 Rebarborka s.r.o., ambulatní rehabilitace
2016 - 2017 ORTOTIKA s.r.o., pomocný protetický technik a fyzioterapeut 
2012 - 2016 Centrum Kociánka, oddělení rehabilitace

Odborné kurzy:

 • BPP v terapii dětí část A, B, C 
 • Terapeutický koncept Bazální posturální programy  
 • Komplexní terapeutické postupy pro novorozence a kojence se specifickými potřebami
 • Inovované Klappovo lezení
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Proprio - nová koncepce vložek
 • Medical Taping Concept 
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie 
 • Masáže dětí a kojenců 

Mgr. David Janoušek, Ph.D.


Telefon:
+420 608 168 690

E-mail:  

janousek@4dfyzioterapie.cz

Profil:

Specialista na sportující veřejnost a dětskou problematiku

David studoval fyzioterapii na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (FSpS MU) a magisterský stupeň na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Nyní pokračuje v postgraduálním studiu na FSpS MU, kde se zabývá diagnostikou hybných poruch u kojenců.

Díky svému působení na univerzitě absolvoval stáž na oddělení iDN (interdisciplinary Developmental Neuroscience) lékařské univerzity v Grazu, se kterým i nadále spolupracuje v oblasti motorického vývoje kojenců.

Mimo svůj výzkum se věnuje také fyzioterapii na dálkových rally, jako je Rally Dakar, Africa Eco Race nebo Silkway rally. Na tyto závody vyráží s největším českým rally týmem Bonver Dakar Project a týmem Buggyra racing.

Vzdělání a praxe:

2016 - 2020 postgraduální studium MU, Fakulta sportovních studií, titul Ph.D.
2014 - 2016 Fyzioterapie 2.LF UK, titul Mgr.
2011 - 2014 Fyzioterapie FSpS MU, titul Bc.

2017 - dosud 4D FYZIOTERAPIE s.r.o.
2019 -  fyzioterapeut reprezentace ledního hokeje na MS (U18) ve Švédsku
2016 - 2017 NZZ Sportovní fyzioterapie Brno
2014 - 2016 FN Motol, Oddělení tělovýchovného lékařství

Odborné kurzy:

 • Bazální posturální programy
 • Inovované Klappovo lezení
 • Fascial Manipulation Stecco
 • Spinal Manipulation - American Academy of Manipulative Therapy
 • Dry Needling - Top 30 DN, DGS Academy 
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Viscerovertebrální vztahy
 • Test of Infant Motor Performance
 • MABC-2
 • Prechtlova metoda analýzy GMs
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku, část A
 • Pořádání a aktivní účast při prezentaci společnosti TekScan ve FN Motol
 • Spolupráce s distributorem tlakových plošin TekScan
 • Terapie ramenního kloubu z pohledu Bazálních posturálních programů
 • Kinezio taping method

 • Medical taping concept

Mgr. Dita Debowská


Telefon: 

+420 603 776 683

Email: 

debowska@4dfyzioterapie.cz

Profil: 

Specialistka na neuro - ortopedickou problematiku 

Během své několikaleté praxe se Dita věnuje pacientům s neurologickým onemocněním. 

Své zkušenosti z této oblasti úspěšně uplatňuje  při řešení bolestí zad nebo poúrazových stavů. Zajímá se i o řešení tělesných potíží cestou Reflexní terapie plosky nohy dle H. Marguardt. 

Starost a řešení Vašich potíží ji přináší radost, i když nejspokojenější ji najdete v kruhu své rodiny.  

Vzdělání a praxe:

2003 - 2006 obor fyzioterapie, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, titul Bc.
2006 - 2008 obor Fyzioterapie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, titul Mgr.

2020 - doposud 4D Fyzioterpie s.r. o. 

2010 - 2020  FN Brno - spinální jednotka 

2008 - 2010  Nemocnice České Budějovice a. s.- odd. lůžkové rehabilitace 

Odborné kurzy: 

 • Reflexní zónová terapie na noze dle Hanne Marquardt - 1. část
 • Koncept "Bazální programy a podprogramy
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace


Mgr. Adéla Večeřová


Telefon:

+420 721 883 111

Email:

vecerova@4dfyzioterapie.cz

Profil:

Specialistka ortopedicko - traumatologickou problematiku a sportující veřejnost

Po ukončení studia se setkávala jak s akutními ortopedickými a neurologickými diagnózami v nemocnici, tak v ambulantním provozu s poúrazovými stavy a poruchami páteře, kterým se hlavně věnuje. 

Na základě poznání nových terapeutických postupů klade při vedení terapie důraz na kvalitu provedení pohybu a uvědomování si vlastního těla v pohybu. Tímto způsobem vede klienty ke kompenzaci poruch a obnově fyziologického bezbolestného pohybu.

Vzdělání a praxe:

2013-2015 obor Fyzioterapie, Lékařská fakulta MUNI, titul Mgr.

2010-2013 obor Fyzioterapie, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, titul Bc.
2015 - dosud Vojenská nemocnice Brno
2013 - 2014 rehabilitace Rašínova Brno

2019 - dosud 4D FYZIOTERAPIE s.r.o

Odborné kurzy:

 • Inovované Klappovo lezení
 • Bazální posturální programy
 • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
 • Redcord Medical Neurac 1
 • Funkční aktivace nohy
 • Hluboký stabilizační systém páteře
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Fyzioterapie u poruch dýchání
 • Ramenní a kolenní kloub - diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů
 • Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii
 • Kurz Pilates instruktor

Mgr. Simona Tichá


Telefon:
+420 739 031 647

E-mail: 

ticha@4dfyzioterapie.cz

Profil:

Specialistka na práci se sportující mládeží a veřejností

Simona je fyzioterapeutka s velkou chutí objevovat krásy fyzioterapie. Během studia nasbírala zkušenosti na klinických pracovištích u nás i v zahraničí. 

V praxi teprve začíná. O to s větší radostí a zápalem přenáší získané vědomosti do své práce zejména s dětskými i dospělými pacienty.

Do budoucna má zájem věnovat se výzkumu fyzikální terapie a vzdělávání mladších kolegů v této oblasti.Vzdělání a praxe:

Bakalářské v oboru fyzioterapie  - Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Magisterské studium fyzioterapie - 2. lékařská fakulta Karlovy univerzity


Institut sportovního lékařství Praha

Ambulance na soukromé klinice LOGO Brno

Studijní stáže a praxe v oboru fyzioterapie v nemocnicích, ambulancích a lázních zaměřených na terapii dětí u nás i v zahraničí.

Odborné kurzy: 

Pohybová terapie podle vývojové kineziologie - Kinesis


  Mgr. Dominika Pechová


  Telefon: 

  +420 608 455 208

  E-mail: 

  pechova@4dfyzioterapie.cz

  Profil: 

  Specialistka na léčbu potíží v oblasti temporomandibulárního kloubu a neuro - ortopedických onemocnění

  Dominika se v rámci práce v nemocnici setkává s pacienty v akutním i chronickém stádiu onemocnění. Její praxe také pokrývá nejrůznější spektrum ortopedických i neurologických diagnóz, ať v ambulantním či lůžkovém provozu.

  Poslední dobou doplnila své vzdělání o problematiku temporomandibulárního kloubu a orofaciální oblasti a věnuje se i lidem s tímto onemocnění. 

  Ve volném čase se zabývá mimo jiné již pár let praktikováním jógy, kterou při zájmu pacienta využívá i v terapii.

  Vzdělání a praxe:

  2015 - 2018 Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci,  obor: fyzioterapie, titul: Mgr.  

  2012 -2015 Lékařská fakulta MUNI, obor fyzioterapie,  titul: Bc. 

  2020 - dosud 4D FYZIOTERAPIE s. r. o.

  2017 - dosud Vojenská nemocnice Brno 

  2014 - 2017 Paracentrum Fénix 


  Odborné kurzy: 

  • Vestibulární rehabilitace (doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D, CKP Dobřichovice)
  • Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie (Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D., Brno)
  • The Cranio - Mandibular Complex (Tzvika Greenbaum, Nexusfyzio s.r.o, Praha)
  • Využití jógy v terapii vertebrogenních poruch pro fyzioterapeuty (Mgr. Radka Holická, Yofyz)
  • Orofaciální oblast v komplexní terapii (Monada s.r.o. Praha)
  • Terapie ramenního kloubu podle BPP (Jimramov)
  • Kurz Vojtovy reflexní lokomoce část "A" upravená pro studenty v RL Corpus  Andrea Brachová


  Telefon:

  +420 608 262 694

  E-mail:

  brachova@4dfyzioterapie.cz 

  Profil:

  Specialistka na gynekologickou problematiku a na respirační fyzioterapii

  Andrea se zaměřuje na řešení bolestivých stavů a korekci svalové dysbalance pohybového aparátu celého těla, především pak na oblast pánve a pánevního dna (např. odstranění bolestivé menstruace, syndrom bolestivé kostrče). Součástí její praxe je léčba funkční ženské sterility pomocí metody Ludmily Mojžíšové, kterou doplňuje dalšími vhodnými terapeutickými vstupy. Jedním z nich je také respirační fyzioterapie, její další specializace. Vnímá dech jako jeden z nejdůležitějších diagnostických nástrojů a obnovu správného dechového vzoru jako nedílnou součást své terapie. 

  Andrea by se Vám ráda stala průvodcem k opětovnému spojení s vlastním tělem, naučit se ho lépe vnímat a vyhovět jeho potřebám. Uvědomuje si, že oblasti, na které se specializuje, jsou velice osobní. Zakládá si na citlivém přístupu a respektu jedinečnosti každého.

  Působí od roku 1997 v Dětské nemocnici v Brně, zde se věnuje především dětem a adolescentům s rozličnými, především ortopedickými a chirurgickými diagnózami. Od roku 2015 se specializuje na respirační fyzioterapii a je součástí mezioborového týmu Centra pro děti s cystickou fibrózou.

  Vzdělání a praxe:

  1997 - doposud FN Brno - Dětská nemocnice

  1996 - 1997 Nemocnice Kroměříž

  1994 - 1995 FN Brno - Dětská nemocnice

  1992 - 1994 pomaturitní kvalifikační studium na SZŠ Merhautova, Brno

  1998 - 1999 pomaturitní specializační studium - atestace

  Odborné kurzy: 

  • Certifikovaný kurz - měkké a mobilizační techniky
  • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
  • Certifikovaný kurz - terapie lymfedému ( MUDr. Dagmar Bednařík)
  • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (Bc. Marcela Sekyrová)
  • Spirální stabilizace páteře - kurz5A (Bc. Martin Morávek)
  • Respirační fyzioterapie (PaedDr. Libuše Smolíková, PhD.)
  • Moderní pružný tejp v práci fyzioterapeuta (Mgr. Tereza Dvořáková, PhD.) 
  • DNS FIT KID

  Mgr. Pavel Pastrňák


  Telefon:

  +420 723 648 882

  E-mail:

  pastrnak@4dfyzioterapie.cz

  Profil:

  Specialista na léčbu ortopedicko-traumatologických potíží u  dospělých i starších dětí.

  Pavel od ukončení studia působí v ambulantní praxi, kde se potkává se širokou škálou diagnóz a typem lidí. Praxe ho naučila, že se léčí člověk, ne diagnóza a že nejdůležitější v praxi fyzioterapeuta je nejdřív pořádně klientovi naslouchat.
  V praxi mu vždy byla nejbližší léčba ortopedicko-traumatologických potíží. Má snahu tvořit terapií formou zábavy a výzvy, protože takové má i životní motto: "Posunout se dál a bavit se u toho."
  Ve volném čase ho nejčastěji potkáte jako dobrovolníka na Gladiator race nebo na výletě na zříceninu či hrad.

  Vzdělání a praxe:

  2014 - 2017  Bc. studium LF MUNI v Brně 

  2017 - 2019  Mgr. studium LF MUNI v Brně 

  2018 - 2019 - Altereha s.r.o. - fyzioterapeut 

  2019- dosud - Mediclinic a.s. - fyzioterapeut 

  2019 - dosud - Multisport Benefit s.r.o. 

  Odborné kurzy:

  • Mobilizace žeber metodou Mojžišové
  • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře A
  • Diagnostika a fyzioterapie ramenního kloubu fyziokurzy
  • Ramenní kloub - diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů
  • Vertebrogenní pacient - diagnostika a komplexní terapie
  • Zapojení lopatky v kontextu HSSP
  • Propriofoot concept
  • terapeutické využití temtex tejpu
  • 3D funkce nohy
  • Funkční diagnostika I

  Ing. Tomáš Nedoma

  Telefon:

  +420 603 261 064

  Email:

  nedoma@4dfyzioterapie.cz

  Profil:

  Specialista na akutní i chronickou bolest. Sportující veřejnost

  Kombinace Tomášových sportovních a trenérských zkušeností a fyzioterapeutického vzdělání mu umožňují komplexnější pomoc svým klientům v rámci rehabilitace. Má zkušenost jak s prací s vrcholovými sportovci, tak s chronickými pacienty s mnohaletými bolestmi.

  Tomáš klade důraz na využívání nejnovějších vědeckých poznatků ve své praxi. Jeho terapeutický přístup je založen na důkladném zkoumání a aplikaci aktuálních výzkumů, což mu umožňuje nabízet klientům efektivní a moderní péči - Evidence Based Medicine.

  Rozšiřování obzorů je klíčem k neustálému zlepšování. Proto absolvoval množství zahraničních kurzů, kde získal nové poznatky a zkušenosti od předních světových odborníků. Tato globální perspektiva mu umožňuje aplikovat své vědomosti na různorodé problémy klientů.

  Kromě fyzioterapeutické praxe se věnuje edukaci odborníků ve zdravotnictví, kde jako lektor školí mnoho odborných kurzů v Česku a na Slovensku.

  "Cesta vpřed začíná tím, že mi povíte svůj příběh. Následně společně začneme zjišťovat, co všechno může přispívat Vaší bolesti/zranění a na které faktory se můžeme zaměřit. Poté společně vytvoříme plán, který Vám umožní pracovat na dosažení Vašich cílů, ať už jsou jakékoliv."

  Vzdělání a praxe:

  2019 - 2023 Fyzioterapie TnUAD, titul Bc.

  2022 - Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů - FN Motol

  2020 - Revmatologický ústav Praha

  2015 - 2018 STPM VUT Brno, titul Ing.

  2012 - 2015 Mechatronika VUT Brno, titul Bc.

  2011 - dosud kondiční trenér (gym, AC VM)

  Odborné kurzy:

  • Cognitive Functional Therapy

  • Reconciling Biomechanics with Pain Science

  • Applying Science to Practice

  • Hip & Knee: Complex Understanding for Simple Solutions

  • Seznámení se se sonografií hybného systému

  • Instruktor jógy - Indie

  • Suchá jehla - top 30 TrPs

  • RockTape Basic & Performance, tweak taping, tejpování těhotných a miminek

  • Rigidní tejpování

  • Rockstock - movement summit LA

  • RockPods & RockFloss - flossing

  • RockBlades - mobilizace měkkých tkání

  • Movement Specialist - pohybový specialista

  • Mobilizace a manipulace páteře a periferních kloubů

   • TrPs - spoušťové body


   Mgr. Jana Mikešová


   Telefon:

   +420 776 803 940

   Email:

   mikesova@4dfyzioterapie.cz

   Profil:

   Specialistka na vážná poranění, pomůže Vám s poruchou rovnováhy či bolestmi pohybového aparátu.

   Své zkušenosti v oboru získávala Jana především na spinální jednotce. Její profesní cesta ale zahrnovala i práci s pacienty s funkčními problémy pohybového aparátu, s dysfagiemi nebo poruchami rovnovážného ústrojí. Během své praxe se setkala s traumatologickými, ortopedickými a neurologickými diagnózami na lůžkových odděleních Fakultní nemocnice a na dalších pracovištích v rámci odborných stáží.

   Na práci fyzioterapeutky se jí líbí to, že jejím prostřednictvím dokáže přinášet úlevu, zlepšovat kvalitu života, může se díky ní dostávat velmi blízko lidem a jejich obtížím a pomáhat jim na jejich cestě k uzdravení. 

   Právě práce s lidmi v jejich různorodosti je tím, co ji na fyzioterapii nejvíc baví. 

   Vzdělání a praxe:

   2006:  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor fyzioterapie, titul Bc.

   2008:  Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, obor fyzioterapie, titul Mgr.

   2017: Pedagogická fakulta MU, Speciální pedagogika (specializace Logopedie, Surdopedie), titul Bc.


   2008 - 2009: Úrazová nemocnice Brno 

   2007 - 2010: ParaCentrum Fénix

   2010 - dosud: Fakultní nemocnice Brno

   současnost:  4D Fyzioterapie s. r. o.

   Odborné kurzy:

   • Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu
   • Bazální programy a podprogramy ve fyzioterapii 
   • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 
   • Bobath koncept - vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním 
   • Advanced Bobath Course Liberec (" The interplay between mobility and stability in persons with neurological lesions as a prerequisite for rehabilitation of functional activities of the upper limb")
   • Fyzioterapie u poruch dýchání u dětí a dospělých
   • Certifikovaný kurz Závratě-diagnostika a rehabilitace
   • Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu.
   • Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína) pro fyzioterapeuty 

   © 2016 - 2023 4D Fyzioterapie. Všechna práva vyhrazena.
   Vytvořeno službou Webnode Cookies
   Vytvořte si webové stránky zdarma!